Επιτροπές Παιδαγωγικής Σχολής

 

 

Για την καλλίτερη λειτουργία της Παιδαγωγικής Σχολής συγκροτήθηκαν οι παρακάτω Επιτροπές, με θητεία: 10/03/2017 έως 31/08/2020.

Για τα μέλη της κάθε Επιτροπής, δείτε το αντίστοιχο έγγραφο συγκρότησης.