Επιτροπές Παιδαγωγικής Σχολής

 

 

Για την καλύτερη λειτουργία της Παιδαγωγικής Σχολής συγκροτήθηκαν οι παρακάτω Επιτροπές, με θητεία έως 31/08/2023.


Βιβλιοθήκης
Ενταξιακής Πολιτικής
Παρατηρητήριο για την Εκπαίδευση (υπό κατασκευή ο σχετικός ιστότοπος της Επιτροπής)
Πληροφοριακών & Πολυμεσικών Συστημάτων
Φύλου & Ισότητας (υπό κατασκευή ο σχετικός ιστότοπος της Επιτροπής)
Αναβάθμισης των εσωτερικών & εξωτερικών χώρων

Για να δείτε τα μέλη της Επιτροπής, δείτε το έγγραφο συγκρότησης.

Επιτροπές της Παιδαγωγικής Σχολής με θητεία: 10/03/2017 έως 31/08/2020.

Για τα μέλη της κάθε Επιτροπής, δείτε το αντίστοιχο έγγραφο συγκρότησης.