Επιτροπές Παιδαγωγικής Σχολής

 

 

Για την καλλίτερη λειτουργία της Παιδαγωγικής Σχολής συγκροτήθηκαν οι παρακάτω Επιτροπές, με θητεία: 10/03/2017 έως 31/08/2020.

  • Αναβάθμισης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της Παιδαγωγικής Σχολής
  • Βιβλιοθήκης Παιδαγωγικής Σχολής
  • Πληροφοριακών & Πολυμεσικών Συστημάτων
  • Ενταξιακής Πολιτικής
  • Φύλου  και  Ισότητας

Για τα μέλη της κάθε Επιτροπής, δείτε το αντίστοιχο έγγραφο συγκρότησης.