Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

Στην Παιδαγωγική Σχολή λειτουργει Συμβουλευτική Υπηρεσία για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.