Βιβλιοθήκη

 

Η  Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής λειτουργεί ως περιφερειακή Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. ύστερα από την ενοποίηση των Βιβλιοθηκών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) και του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Π.Α.Ε.).

 

Έντυπο Βιβλιοθήκης

Στεγάζεται στο 2ο όροφο του κτιρίου «Πύργος» της Παιδαγωγικής Σχολής. Ο χώρος που διαθέτει για τη λειτουργία της υπολογίζεται στα 450m2 και περιλαμβάνει το Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης  χρηστών/τριών, το Βιβλιοστάσιο, το Τμήμα Τρεχουσών Συνδρομών Περιοδικών, το Τμήμα Βιβλιοδετημένων Περιοδικών (παλιότερα τεύχη), το Αναγνωστήριο, το Τμήμα Φωτοτύπησης υλικού (διαθέτει δύο φωτοαντιγραφικά μηχανήματα με καρτοδέκτες) και το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής (Κ.Ε.Π.).

 

Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων με έμφαση στην Εκπαίδευση (Προσχολική και Πρωτοβάθμια) και ειδικότερα στις Κοινωνικές Επιστήμες, την Ψυχολογία, την Εκπαίδευση γενικά αλλά και ειδικότερα σε σχέση με τις μειονότητες, το φύλο, τα άτομα με αναπηρία, τη Γλώσσα, τις Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά και την Παιδική Λογοτεχνία. Η ενιαία πλέον συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελείται από 30.000 τόμους βιβλίων τα οποία είναι καταχωρημένα  στον κατάλογο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα  «Koha» και οι χρήστες/τριες έχουν άμεση πρόσβαση στον on-line κατάλογο (http://www.lib.auth.gr) μέσω των τερματικών που υπάρχουν στον χώρο της.

 

Στη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής υπάρχει μια μεγάλη λίστα περιοδικών, τα οποία αφορούν σε θέματα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος. Τα τεύχη των περιοδικών αυτών εκτίθενται σε ειδικά βιβλιοστάσια σε εμφανές σημείο της Βιβλιοθήκης όπου επίσης κοντά τους υπάρχουν γραφεία μελέτης για τη διευκόλυνση των ερευνητών/ριών, ενώ τεύχη παλαιότερων ετών, δεμένα σε δερματόδετους τόμους είναι επίσης διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους/ες στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Από το 2013 και έπειτα έχει σταματήσει η αγορά έντυπων περιοδικών. Δίνεται η δυνατότητα ανάγνωσης ηλεκτρονικών περιοδικών εντός της πανεπιστημιούπολης ή έχοντας κάνει σύνδεση με VPN με τον ιδρυματικό λογαριασμό του χρήστη.

 

Δανεισμός

Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής λειτουργεί ως δανειστική. Απευθύνεται κυρίως στα μέλη της Σχολής, αλλά εξυπηρετεί επίσης φοιτητές/τριες και άλλων Τμημάτων καθώς και εξωπανεπιστημιακούς/ες χρήστες/τριες.

Δικαιώματα δανεισμού

Ανάλογα με την κατηγορία των μελών τα δικαιώματα δανεισμού είναι τα εξής:

 1. Μέλη ΔΕΠ: 20 βιβλία για 60 ημέρες, 2 ανανεώσεις
 2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες : 15 βιβλία για 30 μέρες, 2 ανανεώσεις
 3. Προπτυχιακοί φοιτητές, Υπάλληλοι Α.Π.Θ. : 4 βιβλία για 15 μέρες, 2 ανανεώσεις
 4. Εξωτερικοί χρήστες: Μέλη ΔΕΠ & Φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων :30 ευρώ για 1 χρόνο, 20 ευρώ για 6 μήνες και 3 βιβλία για 15 ημέρες, 1 ανανέωση
 5. Εξωτερικοί χρήστες Γενικά :50 ευρώ για 1 χρόνο, 30 ευρώ για 6 μήνες, 20 ευρώ για 3 μήνες και 3 βιβλία για 15 ημέρες, 1 ανανέωση

Κάρτα μέλους

Ο δανεισμός γίνεται με την ακαδημαϊκή ταυτότητα (για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ) και την κάρτα δανεισμού (για τους εξωτερικούς χρήστες ) η οποία είναι αυστηρώς προσωπική και ισχύει σε όλες τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ.
Για την έκδοση της κάρτας μέλους στην βιβλιοθήκη χρειάζεται:

 1. Αστυνομική ταυτότητα
 2.  Ακαδημαϊκή ταυτότητα (για μέλη του Πανεπιστημίου)
 3.  Μία φωτογραφία (για εξωτερικούς χρήστες)
 4. Αίτηση για κάρτα δανεισμού, η οποία παρέχεται από την Βιβλιοθήκη

Η απώλεια της ακαδημαϊκής ταυτότητας (για τους φοιτητές) ή της δανειστικής κάρτας (εξωτερικοί χρήστες) δηλώνεται άμεσα στη Βιβλιοθήκη.

Λογαριασμός

Κατά την εγγραφή του χρήστη ζητείται αριθμός PIN, όπου συμπληρώνεται 4ψήφιος κωδικός επιλογής του χρήστη για την σύνδεση στο λογαριασμό του για τον έλεγχο των βιβλίων του και την ημερομηνία επιστροφής τους.

Όπου Αριθμός κάρτας : barcode ακαδημαϊκής ταυτότητας ή κάρτας

Όπου Κωδικός : PIN

Πρόστιμο

Για κάθε βιβλίο που δεν έχει επιστραφεί έγκαιρα, ο δανειζόμενος υποχρεώνεται να καταβάλλει χρηματικό πρόστιμο 0.30 ευρώ την ημέρα.

 

 

 

                       

Έρευνα και Εντοπισμός Υλικού

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 7 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για την αναζήτηση βιβλίων ή άλλου υλικού από τους χρήστες, μέσω της ιστοσελίδας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (http://www.lib.auth.gr)

Για να εντοπιστεί το βιβλίο στο ράφι είναι απαραίτητος ο ταξινομικός αριθμός και η πληροφορία αν το βιβλίο είναι δανεισμένο.

 

Επίσης, το Α.Π.Θ. απέκτησε και διαθέτει στην ακαδημαϊκή κοινότητα το πρόγραμμα φιλοξενίας ηλεκτρονικών μαθημάτων Blackboard. Πρόκειται για την προσπάθεια συστηματοποίησης του εποπτικού και συνοδευτικού υλικού της διδασκαλίας σε ενιαία ηλεκτρονική βάση, η οποία να μπορεί να χρησιμοποιείται από έναν όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό χρηστών. Το Blackboard, με τις πολλές δυνατότητες που διαθέτει, μπορεί να ικανοποιήσει τόσο τις ανάγκες της παραδοσιακής διδασκαλίας, συμβάλλοντας επικουρικά σε αυτήν, όσο και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μπορούν οι χρήστες να επισκεφθούν τα μαθήματα σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της κεντρικής σελίδας της Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.. Ακολουθεί η σύνδεση για το blackboard. Επιπρόσθετα, το ασύρματο δίκτυο που είναι διαθέσιμο διευκολύνει την προσωπική εργασία και έρευνα.

 

Λοιπές δράσεις της Βιβλιοθήκης (Μεταξύ άλλων, ενδεικτικά αναφέρονται:)

 • Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη
 • Εθελοντισμός στη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής. Δηλώσεις συμμετοχής για το ακαδημαικό έτος 2017-18: 14 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2018
 •  Βιβλιοπαρουσίασεις
 • Ανταλλακτικό παζάρι βιβλίων «Πάρε – Δώσε»
 • Ξεναγήσεις μαθητριών και μαθητών του παιδικού κέντρου του Α.Π.Θ., νηπιαγωγείων, σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης στο χώρο της Βιβλιοθήκης και γνωριμία με τις υπηρεσίες που προσφέρει. Στόχος της δράσης αυτής είναι να εξοικειωθούν οι μικροί/ες αναγνώστες/ριες με το χώρο που φιλοξενεί τα βιβλία, τη διαδικασία δανεισμού, τη συνέπεια στο χρόνο επιστροφής των βιβλίων, τις υπηρεσίες γενικότερα που προσφέρονται.
 • Δωρεές βιβλίων στην Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής. Για την πολιτική της αποδοχής δωρεών βιβλίων στη Βιβλιοθήκη, πατήστε εδώ.
 • Δωρεές βιβλίων προς άλλους φορείς: Συχνά βιβλιοθήκες σχολείων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας ή άλλοι φορείς ζητούν βιβλία για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών τους. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις αξιολογώντας το αίτημα, η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής ανταποκρίνεται θετικά εφόσον υπάρχει στην κατοχή της υλικό που δεν εξυπηρετεί τους στόχους της συλλογής της ή διαθέτει τίτλους σε πολλαπλά αντίτυπα.
 • Ποικίλες Εκδηλώσεις (βιβλιοπαρουσιάσεις, εκθέσεις, ομιλίες κ.α.). Ενδεικτικές αναφορές παρακάτω:
 • «Κυνήγι Θησαυρού», παιχνίδι με τη συμμετοχή ομάδων φοιτητριών και φοιτητών της Παιδαγωγικής Σχολής.
 • Λέσχη Ανάγνωσης
 • Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «ΑΝΕΓΝΩΚΑ», με θέμα το βιβλίο και την ανάγνωση, στο πλαίσιο της προώθησης της φιλαναγνωσίας και με τίτλο «Η μετανάστευση τότε…τώρα».

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 19:00
Τηλέφωνα εξυπηρέτησης κοινού : +30 2310 995047, 2310 991242

Τηλεμοιότυπο: +30 2310 991210

Κατά τις θερινές διακοπές, τις ημέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις (άδεια του προσωπικού), η Βιβλιοθήκη λειτουργεί με διαφορετικό ωράριο, το οποίο αναρτάται έγκαιρα στην κατηγορία, Ανακοινώσεις της Γραμματείας του παρόντος ιστοτόπου.

Προσωπικό

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από τις κ.κ.:

 • Λιόλιου Φωτεινή, Ε.Τ.Ε.Π. του Π.Τ.Δ.Ε.
 • Νούνη Ανδριανή, Ε.Τ.Ε.Π. του Π.Τ.Δ.Ε.
 • Παπάζογλου Αγγελική, Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Π.Α.Ε.

Πρακτική  άσκηση στη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής πραγματοποιείται περιοδικά από φοιτήτριες και φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Βιβλιοθηκονομίας Θεσσαλονίκης.

 

Σύντομη παρουσίαση της Βιβλιοθήκης 2017

Απολογισμός Δράσεων 2013

Παράρτημα Δράσεων 2013

Απολογισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης Παιδαγωγικής Σχολής
ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Απολογισμός Λειτουργίας ΒΙβλιοθήκης Παιδαγωγικής Σχολής ακαδημαϊκού έτους 2018-19