Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Η Παιδαγωγική Σχολή διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης κατά διαστήματα, τα οποία ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Σχολής.

 

Προκήρυξη για το θερινό σχολείο του Εργαστηρίου για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προκήρυξη

 

Υλοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο της Παιδαγωγικής Σχολής, το οποίο απευθυνόταν στους/ις εκπαιδευτικούς των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου οι φοιτητές/τριες της Παιδαγωγικής Σχολής πραγματοποιούσαν τις πρακτικές τους ασκήσεις, με θέμα «Η σύγχρονη σχολική τάξη» (18 και 19 Ιουνίου 2013).

Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Σεμιναρίου 2013