Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Η Παιδαγωγική Σχολή διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Σχολής.

 

Το πιο πρόσφατο επιμορφωτικό σεμινάριο της Παιδαγωγικής Σχολής απευθυνόταν στους/ις εκπαιδευτικούς των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα οποία οι φοιτητές/τριες της Παιδαγωγικής Σχολής πραγματοποιούν τις πρακτικές τους ασκήσεις, με θέμα «Η σύγχρονη σχολική τάξη», στις 18 και 19 Ιουνίου 2013.

Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Σεμιναρίου