Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Η Παιδαγωγική Σχολή διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Υλοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο της Παιδαγωγικής Σχολής, το οποίο απευθυνόταν στους/ις εκπαιδευτικούς των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου οι φοιτητές/τριες της Παιδαγωγικής Σχολής πραγματοποιούσαν τις πρακτικές τους ασκήσεις, με θέμα «Η σύγχρονη σχολική τάξη» (18 και 19 Ιουνίου 2013).

Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Σεμιναρίου 2013