Η Παιδαγωγική Σχολή

Η Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1989 με βάση το Π.Δ. 450/30-8-1989 (ΦΕΚ τ. Α΄αρ. 196/8-9-1989),  στην οποία εντάχθηκαν τα Παιδαγωγικά Τμήματα α) Δημοτικής Εκπαίδευσης και β) Νηπιαγωγών.  Αρχικά,  με βάση το Ν. 1268/82, το 1984, ιδρύθηκε το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών -που μετονομάστηκε στη συνέχεια σε Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Π.Α.Ε.)- και δυο χρόνια αργότερα, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.).. Τα δύο αυτά Τμήματα αποτελούν την Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ. που είναι τετραετούς φοίτησης ενώ στο μεταξύ οι παλιές Παιδαγωγικές Ακαδημίες που ήταν διετούς φοίτησης άρχισαν να καταργούνται σταδιακά.

Το ΠΔ 320/1983 καθορίζει την αποστολή των Παιδαγωγικών Τμημάτων ως εξής:

  • να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
  • να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
  • να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ο,τι αφορά σε ζητήματα Παιδαγωγικής.
  • να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.

Στα χρόνια της λειτουργίας της, η Σχολή έχει μια συνεχή, σταθερή και έντονη δραστηριότητα τόσο στο επίπεδο της διδασκαλίας και της έρευνας, όσο και ευρύτερα, με τη συμμετοχή της στο δημόσιο εκπαιδευτικό διάλογο, αλλά και σε ποικίλα κοινωνικά ζητήματα.
            

Η Παιδαγωγική Σχολή στεγάζεται στον Πύργο,  επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, απέναντι από τη Φοιτητική Λέσχη, καθώς και στο κτιριακό συγκρότημα επί της  οδού Αρχαιολογικού Μουσείου 29.

Παρουσίαση Παιδαγωγικής Σχολής (Διάρθρωση, Σύνολο φοιτητών & φοιτητριών, Σύνολο προσωπικού)