Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο της Παιδαγωγικής Σχολής ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Ανακοινώθηκε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Παιδαγωγικής Σχολής ακαδημαϊκού έτους 2020-21 σε εναρμόνιση με το αντίστοιχο του Α.Π.Θ.

Article file: