Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Προέδρου & Αναπληρώτριας Προέδρου στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου
στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

στην αριθμ. 1/3.06.2021 συνεδρίασή της,
αφού εξέτασε την εκλογιμότητα των υποψηφίων, ανακήρυξε:

την κ. Μαρία Μπιρμπίλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, υποψήφια για τη θέση της Προέδρου του Τμήματος
την κ. Εύα Παυλίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, υποψήφια για τη θέση της Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος

καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Article file: