Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών ανάδειξης Προέδρου & Αναπλ. Προέδρου Τ.Ε.Π.Α.Ε.

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου & Αναπληρώτριας Προέδρου του Τ.Ε.Π.Α.Ε., σας ανακοινώνονται τα αποτελέσματα:

η αναπληρώτρια καθηγήτρια κα Μαρία Μπιρμπίλη εκλέγεται Πρόεδρος του Τ.Ε.Π.Α.Ε &

η αναπληρώτρια καθηγήτρια κα Εύα Παυλίδου εκλέγεται Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τ.Ε.Π.Α.Ε

για διετή θητεία από 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως 31 Αυγούστου 2023.

Article file: