Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών στο ΤΕΠΑΕ

Παρακάτω, δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρώτριας Προέδρου στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.
 

Article file: