Ανακοίνωση για τη λειτουργία του ΑΠΘ κατά την Επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Παρακάτω, δείτε την Ανακοίνωση Λειτουργίας  ΑΠΘ κατά την Επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Article file: