Ανακοίνωση Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής

Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής σας πληροφορεί  πως τις ημέρες Πέμπτη 27/9/2018 και Παρασκευή 28/9/2018 θα γίνει αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος Βιβλιοθηκών Koha.  Ως εκ τούτου τις ημέρες αυτές το σύστημα θα παραμείνει κλειστό και δε θα πραγματοποιούνται δανεισμοί και επιστροφές βιβλίων.

Για το διάστημα αυτό έχουν μπει εξαιρέσεις και δεν θα υπολογίζονται πρόστιμα.

Article file: