Αποτελέσματα Εκλογών στο Π.Τ.Δ.Ε.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρώτριας Προέδρου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης:

· ο μοναδικός υποψήφιος, αναπληρωτής καθηγητής κος Περικλής Παυλίδης, έλαβε συνολικά 19 ψήφους και ως εκ τούτου εκλέγεται Πρόεδρος του Π.Τ.Δ.Ε.
και
· η μοναδική υποψήφια, αναπληρώτρια καθηγήτρια κα Ελένη Ντρενογιάννη, έλαβε συνολικά 20 ψήφους και ως εκ τούτου εκλέγεται Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Π.Τ.Δ.Ε.

Article file: