Αποτελέσματα Κοσμητορικών εκλογών

Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής, από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2023, αναδείχτηκε η καθηγήτρια του Τ.Ε.Π.Α.Ε. κ. Δόμνα Κακανά.

Article file: