Εκλογές Προέδρου & Αναπληρωτή/ριας Προέδρου στα Τμήματα της Παιδαγωγικής Σχολής

Προκύρηξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/ριας Προέδρου των Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής.

  • Ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων: Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017
  • Ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής &  Εκπαίδευσης: Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων: Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

Article file: