Εορταστικό πρόγραμμα λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Δευτέρα 27/12 – Πέμπτη 30/12 τις ώρες 8:30 – 14:30
Δευτέρα 3/1 – Τετάρτη 5/1 και Παρασκευή 7/1 τις ώρες 8:30 – 14:30