Ευχαριστήριο μήνυμα Κοσμητείας

Η Κοσμητεία θα ήθελε να ευχαριστήσει όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του ΤΕΠΑΕ όπως και του ΠΤΔΕ για την ουσιαστική παρουσία τους στο συνέδριο του ΤΕΠΑΕ.