Λειτουργία Βιβλιοθήκης Παιδαγωγικής Σχολής

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη θερινή περίοδο, η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής από 1 Ιουλίου έως και 1 Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί τις εξής ώρες: 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Θα παραμείνει κλειστή από 26 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου.