Λειτουργία Βιβλιοθήκης Παιδαγωγικής Σχολής κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής κατά ο διάστημα των θερινών διακοπών θα παραμείνει κλειστή από 20/07/20 έως και 21/08/2020.