Λειτουργία Παιδαγωγικής Σχολής κατά την θερινή περίοδο 2019

Για τη λειτουργία της Παιδαγωγικής Σχολής κατά την θερινή περίοδο 2019, δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Κοσμητείας

Για τη λειτουργία του ΑΠΘ κατά την θερινή περίοδο 2019, δείτε την σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου