Λειτουργία της Παιδαγωγικής Σχολής κατά τη διάρκεια των εορτών

Λειτουργία της Παιδαγωγικής Σχολής κατά τη διάρκεια των εορτών

1. Η Γραμματεία της Κοσμητείας θα λειτουργήσει ως εξής:

Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου – Τρίτη 28 Δεκεμβρίου: ΚΛΕΙΣΤΗ
Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου – Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου: 7:30-15:30
Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022 – Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022: ΚΛΕΙΣΤΗ
Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022: 7:30-15:30

2. Το θυρωρείο και κατ’ επέκταση το κτίριο Πύργος θα λειτουργήσουν ως εξής:

Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου: 7:30-19:30
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου – Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου: 9:30*-15:30
Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022 – Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022: 7:30-19:30
Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022: 9:30*-15:30
* Το κτίριο θα είναι ανοιχτό από τις 7:30, η παρουσία θυρωρού θα ξεκινάει στις 9:30.

3. Το θυρωρείο του κτιριακού συγκροτήματος της Παιδαγωγικής Σχολής επί της Αρχαιολογικού Μουσείου 29 θα λειτουργήσει ως εξής:

Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου – Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου: ΚΛΕΙΣΤΟ.
Δευτέρα 3 Ιανουαρίου – Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022: 7:00-13:00
Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022: 7:00-13:00

4. Η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει ως εξής:

Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου - Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου: 8:30-14:30
Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου: ΚΛΕΙΣΤΗ
Δευτέρα 3 Ιανουαρίου - Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022: 8:30-14:30
Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022: 8:30-14:30

5. Η Νησίδα θα λειτουργήσει ως εξής:

Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου: ΚΛΕΙΣΤΗ
Τρίτη 28 Δεκεμβρίου - Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου: 9:00-13:30
Δευτέρα 3 Ιανουαρίου - Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022: ΚΛΕΙΣΤΗ
Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022: ΚΛΕΙΣΤΗ
6. Το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ.

7. Το Κυλικείο θα παραμείνει κλειστό από την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 έως την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022.

Η 6η Ιανουαρίου 2022 είναι αργία.