Πανελλήνιο Συνέδριο ΤΕΠΑΕ

Αφίσα Συνεδρίου ΤΕΠΑΕ

Πανελλήνιο Συνέδριο, με διεθνείς συμμετοχές, με τίτλο: «Αναστοχασμοί για την παιδική ηλικία».

Article file: