Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ορίζεται η Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 από τις 09:00 έως τις 13:00.

Οι ενδιαφερομένοι/ες για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής (Γραφείο 306, κτίριο Πύργος), ή ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info(at)educ.auth.gr). Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πρέπει να γίνεται μόνο από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας και πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.

Article file: