Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19 και ορισμός Υγειονομικής Επιτροπής για το ΑΠΘ

Σας κοινοποιούμε το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19 και ορισμός Υγειονομικής Επιτροπής για το ΑΠΘ

Article file: