Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο στην ανάλυση δεδομένων από το Εργαστήριο Ψυχή

Το Εργαστήριο Ψυχή διοργανώνει σεμινάριο στη μεθοδολογία της έρευνας, με τίτλο «Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων» και ωφελούμενους/ες τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/φοιτήτριες του Σώματος. Σο σεμινάριο θα είναι δωρεάν. Θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα Νοεμβρίου 2018-Μαρτίου 2019, 3 ώρες (6-9 μμ.) ανά 15 μέρες, Τετάρτες ή και Πέμπτες, με διδάσκοντες μέλη του Εργαστηρίου και προσκεκλημένους εισηγητές. Στόχος του είναι να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις οι μεταπτυχιακές/οι φοιτήτριες/τες στην ανάλυση δεδομένων, ώστε να βοηθηθούν στην εκπόνηση των ερευνητικών τους εργασιών. Θα γίνουν δεκτά 15 άτομα κατά σειρά δήλωσης και θα έχουν προτεραιότητα οι υποψήφιες/οι διδάκτορες και στη συνέχεια οι μεταπτυχιακές/οι φοιτήτριες/τες. Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής σε όσες/ους παρακολουθήσουν ανελλιπώς τα μαθήματα (δικαιολογούνται -1-2 απουσίες).

Article file: