Πρόσκληση σε Επιστημονική Ημερίδα.

Επιστημονική Ημερίδα με στόχο την Προβολή του ερευνητικού έργου μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Π.Α.Ε