Πρόσκληση συμμετοχής στο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο «Κινηματογραφική Εκπαίδευση» , σχολικό έτος 2021-22

Η Διεύθυνση Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης και η συντονιστική επιτροπή του Τοπικού Θεματικού Δικτύου «Κινηματογραφική Εκπαίδευση» της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης προτίθεται
να συνεχίσει την λειτουργία του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Κινηματογραφική Εκπαίδευση» της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες εκπαιδευτικούς
να ενταχθούν σε αυτό το σχολικό έτος 2021-22.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο το σχολικό έτος 2021-22 θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Δίκτυο μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://forms.gle/CNf2Lb2yH5w5Moja7 έως και τις 23-12-2021 .

Οι συμμετέχοντες/χουσες στο Δίκτυο εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στις επιμορφωτικές συναντήσεις του Δικτύου και υλοποιούν δράσεις και προγράμματα κινηματογραφικής εκπαίδευσης στα σχολεία τους με την υποστήριξη του δικτύου και της συντονιστικής επιτροπής. Οι δράσεις και τα προγράμματα κινηματογραφικής εκπαίδευσης μπορούν το φετινό σχολικό έτος να ενταχθούν στις ενότητες και δράσεις των εργαστηρίων δεξιοτήτων ή/και να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το δίκτυο δείτε το επισυναπτόμενο ‘έγγραφο. Επίσης επισυνάπτεται ενδεικτικό σχέδιο προγράμματος κινηματογραφικής Εκπαίδευσης.

Article file: