Πρόσκληση της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής στην προβολή και παρουσίαση ντοκιμαντέρ.

Πρόσκληση

 Η Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

σας προσκαλεί στην προβολή και παρουσίαση του ντοκιμαντέρ με τίτλο:

 «Πού ήμουν, πού είμαι, πού πάω – Φωνές αμφιθεάτρου», του Γιώργου Κεραμιδιώτη

 

Article file: