Σειρά Επιστημονικών Συναντήσεων Εαρινό εξάμηνο 2021-2022 Διοργάνωση: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Το Τ.Ε.Π.Α.Ε. οργανώνει μια σειρά επιστημονικών συναντήσεων με στόχο να δημιουργηθεί ένα
forum ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού πάνω σε θέματα που απασχολούν τη διεθνή
κοινότητα των Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό διακεκριμένοι
Έλληνες και Ελληνίδες ομιλητές και ομιλήτριες που εργάζονται σε ιδρύματα εξωτερικού και διεθνείς
φορείς παρουσιάζουν και συζητούν θέματα αιχμής.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα - πρόσκληση

Article file: