Σεξουαλική διαφορετικότητα. Υπό διωγμό;

Σεξουαλική διαφορετικότητα. Υπό διωγμό;

Σεξουαλική διαφορετικότητα. Υπό διωγμό;

Τρίτη 26 Μάϊου 2015, ώρα 9:30

Στο 10ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής, ΑΠΘ

Διοργάνωση: Επιτροπή Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ

σε συνεργασία με την Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της Παιδαγωγικής Σχολής στο ΑΠΘ.

Παρακάτω θα δείτε το υλικό δημοσιοποίησης:

 

 

 

Article file: