4η Επιστημονική Συνάντηση Υποψήφιων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕ/ΕΑΑ)

Το ΔΠΜΣ «Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής» σας προσκαλεί στην 4η
Επιστημονική Συνάντηση Υποψήφιων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕ/ΕΑΑ),
που οργανώνεται από το ΔΠΜΣ «Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της
Αγωγής» των Τμημάτων ΤΕΠΑΕ και Βιολογίας του ΑΠΘ (επισπεύδον Τμήμα το ΤΕΠΑΕ)
και την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την
Αειφορία ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το πρόγραμμα και τους συνδέσμους για τη
διαδικτυακή σύνδεσή σας.

Article file: