Όλα τα άρθρα

Ανακοίνωση Λειτουργίας της Νησίδας της Παιδαγωγικής Σχολής

 Η Νησίδα της Παιδαγωγικής Σχολής την Δευτέρα 23/07/2018 δεν θα λειτουργήσει, λόγω άδειας του προσωπικού.

Ορκωμοσία φοιτητών/ριών Τ.Ε.Π.Α.Ε.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Τ.Ε.Π.Α.Ε.

Την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 και ώρες 14:00 (Α-ΜΕΝ),15:00 (ΜΗ-Ω), θα πραγματοποιηθούν οι τελετές ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (κτίριο Διοίκησης).

http://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/node/1731

Ορκωμοσία φοιτητών/ριών Π.Τ.Δ.Ε

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Π.Τ.Δ.Ε.

Την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 και ώρες 08:30 - 10:00  (Α-Λ),10:00 - 12:00  (Μ-Ω), θα πραγματοποιηθούν οι τελετές ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (κτίριο Διοίκησης).

Λειτουργία της Παιδαγωγικής Σχολής κατά τη θερινή περίοδο 2018

Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας φύλαξης, της Βιβλιοθήκης, της
Νησίδας, του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικήςτης Παιδαγωγικής Σχολής καθώς και του κυλικείου
κατά την θερινή περίοδο, όπως εγκρίθηκε στην με αριθμ. 10/27.06.2018 συνεδρίαση της
Κοσμητείας.
Για περισσότερες πληροφορίες

Pages