Όλα τα άρθρα

Ψήφισμα της Συνέλευσης του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ για το Σχέδιο Νόμου

Νεοφιλελεύθερος-συντηρητικός χειμώνας απειλεί τα Α.Ε.Ι.
Ψήφισμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.
10.06.2022

Αποτελέσματα Εκλογών Προέδρου - Αναπληρώτριας Προέδρου στο ΠΤΔΕ

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρώτριας Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ανακοινώθηκε το
έγγραφο της Εφορευτικής Επιτροπής με τα αποτελέσματα

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή Προέδρου, Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή Προέδρου, Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Pages