Σύλλογοι

Σύλλογοι Εργαζομένων:

Σύλλογοι Φοιτητών/ριών:

  • Σύλλογος Φοιτητών και Φοιτητριών του Π.Τ.Δ.Ε. και του Τ.Ε.Π.Α.Ε.

Ο Σύλλογος Φοιτητών/τριών του κάθε Τμήματος αποτελείται από το σύνολο των προπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών που φοιτούν στο αντίστοιχο Τμήμα. Το ανώτερο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, όπου οφείλουν να συμμετέχουν όλοι/ες οι φοιτητές/τριες, όποτε συγκαλείται. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου απαρτίζεται από εννέα μέλη εκλεγμένα στις ετήσιες φοιτητικές εκλογές, συνεδριάζει τακτικά για τρέχοντα ζητήματα και εκπροσωπεί επίσημα τις/ους φοιτήτριες/ες του εκάστοτε Τμήματος. Οι φοιτήτριες/ες μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα ή πρόβλημα τις/ους απασχολεί, για ενημέρωση-πληροφόρηση και για να εκφράσουν τις ιδέες και τα παράπονά τους. Το γραφείο του Συλλόγου Φοιτητών/τριών βρίσκεται στον 3ο όροφο του Πύργου (γραφείο 303, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2310 991276)

  • Σύλλογος Μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων/ρισσών του Π.Τ.Δ.Ε.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης συγκρότησαν από το 1998-99 το Σύλλογο Μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών και υποψήφιων Διδακτόρων/ισσών ώστε να έχουν μια συγκροτημένη και διαρκή παρουσία τόσο στα ζητήματα των μεταπτυχιακών σπουδών όσο και στα διοικητικά όργανα της Σχολής. Το γραφείο του συλλόγου βρίσκεται στον 3ο όροφο της Παιδαγωγικής Σχολής (γραφείο 303).