Το στεγαστικό

 

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Παιδαγωγικής Σχολής είναι συγκεντρωμένες κυρίως στην κεντρική πανεπιστημιούπολη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Στην ανατολική πλευρά της πανεπιστημιούπολης, βρίσκονται ο Πύργος, το σήμα κατατεθέν της Παιδαγωγικής Σχολής καθώς και το προκατασκευασμένο-λυόμενο κτήριο, όπου στεγάζονται οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες της Σχολής.

Παράλληλα, το κτηριακό συγκρότημα της Παιδαγωγικής Σχολής επί της οδού Αρχαιολογικού Μουσείου 29, το οποίο αποτελούσε τις κτηριακές εγκαταστάσεις της παλαιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας, βρίσκεται εκτός της Πανεπιστημιούπολης, στην ανατολική πλευρά της πόλης και στεγάζει μέρος των επαιδευτικών και ερευνητικών λειτουργιών του ενός Τμήματος της Σχολής, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Κατεδάφιση Λυόμενων Κτηρίων

Τα δύο Τμήματα της Παιδαγωγικής Σχολής, δηλ. το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (εφεξής Τ.Ε.Π.Α.Ε.) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (εφεξής Π.Τ.Δ.Ε.) στεγάστηκαν αρχικά σε προκατασκευασμένα κτήρια απέναντι από τη Φοιτητική Λέσχη, επί της 3ης Σεπτεμβρίου, ενώ το Π.Τ.Δ.Ε., χρησιμοποίησε και τις κτηριακές εγκαταστάσεις της παλιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας επί της οδού Αρχαιολογικού Μουσείου 29. Τα προκατασκευασμένα κτίρια της Παιδαγωγικής -εκτός από ένα, το ονομαζόμενο Λυόμενο κατεδαφίστηκαν το 2010, λόγω παλαιότητας.
Η Παιδαγωγική Σχολή μεταφέρθηκε το 2002 στον Πύργο, σ’ ένα σύγχρονο και επιβλητικό κτήριο, το οποίο όμως δεν μπορεί να καλύψει τις κτηριακές ανάγκες των δύο Τμημάτων -ιδιαίτερα μετά την κατεδάφιση και τη μη αντικατάσταση των προκατασκευασμένων κτηρίων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε πρώτη φάση δεν κατασκευάστηκε, όπως προβλεπόταν, όλο το κτηριακό συγκρότημα της Παιδαγωγικής Σχολής αλλά μόνο το κεντρικό δεκαώροφο κτίριο, ο Πύργος χωρίς την επέκτασή του τις Πτέρυγες, το οποίο είχε αρχικά σχεδιαστεί για να στεγάσει αποκλειστικά διοικητικές λειτουργίες και γραφεία. Για να καλυφθούν οι άμεσες διδακτικές και λειτουργικές ανάγκες της Σχολής επανασχεδιάστηκαν οι εσωτερικοί χώροι του Πύργου, κυρίως στο χώρο του ισογείου. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η Παιδαγωγική Σχολή μεταφέρθηκε σ ένα σύγχρονο κτίριο, δεν μπορεί να καλύψει τις σημερινές απαιτήσεις των δύο τμημάτων σε αριθμό και μέγεθος αιθουσών και αμφιθεάτρων, γραφειακών και αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αιθουσών συνεδριάσεων, εργαστηρίων, κ.λπ.

Η ολοκλήρωση του κτηριακού συγκροτήματος της Παιδαγωγικής, δηλαδή η επέκταση του Πύργου με την ανάπτυξη δύο πτερύγων και ενός κεντρικού αμφιθεάτρου, αποτελεί προτεραιότητα και ζητούμενο για την Κοσμητεία της Σχολής καθώς έτσι θα δοθεί μία οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα. Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχει εκπονηθεί η μελέτη εφαρμογής για το συγκρότημα «Επέκταση της Παιδαγωγικής Σχολής» (2010) και έχει γίνει σειρά ενεργειών προς τις διοικητικές αρχές του Ιδρύματος για την ένταξη του έργου για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.), που σε τελική ανάλυση αποτελεί το μόνο μέτρο αφενός οριστικής επίλυσης του προβλήματος των αιθουσών και αφετέρου υπολογίσιμης ενίσχυσης της υποδομής του όλου Α.Π.Θ. Αν και το έργο δεν έχει ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α., υπάρχει η δέσμευση από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου (2012)  για μελλοντική προώθηση του καίριου αυτού αιτήματος της Παιδαγωγικής σε ενδεχόμενες ανακατατάξεις του Ε.Σ.Π.Α.