Απόσυρση της παραγράφου 3 του άρθρου 4 σχετικά με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Απόσυρση της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» σχετικά με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση