Μονιμοποίηση της επίκουρης καθηγήτριας κ. Φωτεινής Παπαδημητρίου με γνωστικό αντικείμενο: "Γλωσσικός & Οπτικός Γραμματισμός"