Μονιμοποίηση της κ. Καραγιάννη στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική της Ένταξης» σε θέση επίκουρης καθηγήτριας

Μονιμοποίηση της κ. Π. Καραγιάννη στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική της Ένταξης» σε θέση επίκουρης καθηγήτριας

Κατηγορία: