Διατελέσαντες Κοσμήτορες/ισσες

Από την ίδρυση της Παιδαγωγικής Σχολής έως σήμερα διατέλεσαν Κοσμήτορες και Κοσμητόρισσες οι:

  • 1990-1993: Γιώργος Τσιάκαλος, καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.
  • 1993-1996: Ευαγγελία Σκούρα - Βαρνάβα, καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.
  • 1996-1999: Χρυσάνθη Μαυροπούλου - Τσιούμη, καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.
  • 1999-2002: Γιώργος Τσιάκαλος, καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.
  • 2002-2005: Γιώργος Τσιάκαλος, καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.
  • 2005-2008: Σωφρόνης Χατζησαββίδης, καθηγητής Τ.Ε.Π.Α.Ε.
  • 2008 έως 12-3-2013: Δήμητρα Κογκίδου, καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε.
  • 13-3-2013 έως 31-8-2016: Μελπομένη Τσιτουρίδου, καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.
  • 01-09-2016 έως 31-8-2020: Ιωάννα Μπίμπου - Νάκου, καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε.
  • 1-9-2020 έως 31-8-2023: Δόμνα Κακανά, καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.