Περιβαλλοντική Πολιτική

 

Η Παιδαγωγική Σχολή είναι μία από τις πρώτες Σχολές στο Α.Π.Θ. που έχει αναπτύξει μία σειρά δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για την υλοποίηση της πλειονότητας των δράσεων, η Κοσμητεία συνεργάζεται με την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Παιδαγωγικής Σχολής καθώς επίσης και με το Γραφείο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

Δράσεις Περιβαλλοντικής πολιτικής

Πράσινη Γωνιά Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης στο χώρο του ισογείου του Πύργου της Παιδαγωγικής. Η συγκεκριμένη γωνιά περιλαμβάνει: 1. Πίνακα ανακοινώσεων για την τακτική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών σε ζητήματα περιβάλλοντος και 2.  Συγκέντρωση κάδων διαχείρισης των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως κάδων συσκευασιών (πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί), λαμπτήρων και φωτιστικών ειδών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μελανοδοχείων, οικιακών μπαταριών και λοιπών συσσωρευτών.

Τοποθέτηση κάδων διαχείρισης των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε όλη τη Σχολή, όπως κάδων συσκευασιών (πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί), λαμπτήρων και φωτιστικών ειδών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μελανοδοχείων, οικιακών μπαταριών και λοιπών συσσωρευτών.
Έκδοση και διάθεση ειδικού φυλλαδίου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση «Τίποτα για πέταμα» από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Παιδαγωγικής Σχολής σε συνεργασία με την Κοσμητεία

 Εγκατάσταση  ψυκτών, τοποθέτηση φίλτρων και τακτικός έλεγχος της λειτουργίας τους για τη χρήση τους από το κοινό, κατόπιν διενέργειας ελέγχου της ποιότητας του νερού ύδρευσης. Απώτερος στόχος η σταδιακή μείωση της κατανάλωσης εμφιαλωμένων μπουκαλιών και τα παραγόμενα από αυτά απορρίμματα καθώς και η δωρεάν παροχή ενός δημόσιου αγαθού όπως είναι το νερό.

 

Συνεχής παρότρυνση των μελών της Παιδαγωγικής Σχολής για υπεύθυνη χρήση των μονάδων ψύξης/θέρμανσης καθώς και ορθολογική χρήση του νερού.