Σπουδές

Στην Παιδαγωγική Σχολή λειτουργούν δύο Τμήματα, προσφέροντας προγράμματα σπουδών όλων των κύκλων. Η Σχολή/το Τμήμα χορηγεί πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορικό δίπλωμα.
 
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, οι αργίες, η διάρκεια των εξαμήνων φοίτησης, των εξετάσεων, η φοιτητική μέριμνα καθώς και οι υποτροφίες που χορηγεί το Α.Π.Θ. ορίζονται με νομικό και θεσμικό πλαίσιο (νόμοι, εσωτερικός κανονισμός και οργανισμός λειτουργίας του πανεπιστημίου). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών http://dps.web.auth.gr.
 
Επίσης η Παιδαγωγική Σχολή συμμετέχει σε
Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, σε άλλα προγράμματα/σεμινάρια σύντομου κύκλου σπουδών καθώς και σε προγράμματα δια βίου μάθησης με ποικιλία γνωστικών αντικειμένων (βλ. ιστοσελίδα http://www.auth.gr/diaviou).