Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 

Η Παιδαγωγική Σχολή, δια των Τμημάτων της, συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα κινητικότητας (ERASMUS, ERASMUS+ για Σπουδές. ERASMUS+ για Πρακτική Ασκηση, ERASMUS MUNDUS, CAMPUS EUROPAE, κ.λ.π.) σε συνεργασία με Παιδαγωγικές  Σχολές του εξωτερικού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ευρωπαικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα,  βλέπε την ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ.

To Πρόγραμμα LLP/ERASMUS  2014-2015, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες (προπτυχιακούς/ες, μεταπτυχιακούς/ες και διδάκτορες /ισσες) να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους και της Πρακτικής Άσκησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις συνεργαζόμενες χώρες Ισλανδία, Νορβηγία και Τουρκία. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι να βρίσκονται οι φοιτήτριες/ες  στο τρίτο ή μεγαλύτερο εξάμηνο, να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο υποδοχής και να μην έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα  σε άλλη φάση των σπουδών τους.

Η επιλογή των φοιτητριών και φοιτητών γίνεται με βάση τις προτιμήσεις των δηλωθέντων πανεπιστημίων και τα ακόλουθα κριτήρια: Διδακτικές/Πιστωτικές Μονάδες (από την αναλυτική βαθμολογία), Ακαδημαϊκή Επίδοση, Κίνητρα συμμετοχής της υποψηφίας και του υποψηφίου (από το βιογραφικό της/ου σημείωμα), Έτος Σπουδών (με προτίμηση οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που βρίσκονται στα 5ο, 6ο και 7ο εξάμηνα), Γνώση της Γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής.

Στο πανεπιστήμιο υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα κλπ., ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές επιβαρύνσεις για κάποιες δαπάνες, όπως χρήση εξοπλισμού, συνδρομές σε φοιτητικούς συλλόγους κ.ά., εξίσου με τους/ις λοιπούς/ες φοιτητές/ριες.

Για περισσότερες πληροφορίες …..

Πρόγραμμα LLP/ Erasmus για Πρακτική Άσκηση (Erasmus Placement)

Στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus για Πρακτική Άσκηση δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχια­κούς/ες, μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες και σε υποψήφιες/ους διδακτόρισσες/ες να απασχοληθούν ως ασκούμενοι/ες, για ένα χρονικό διάστημα, στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις συνεργαζόμενες χώρες Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Κροατία, Ελβετία και Τουρκία.

Για περισσότερες πληροφορίες  πατήστε εδώ

Παρακάτω παρατίθενται οι συνεργασίες των δύο Τμημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων κινητικότητας:

Τ.Ε.Π.Α.Ε.:

Επιτροπή Erasmus+ του ΤΕΠΑΕ:

Ιωάννης Μιχάλης: ERASMUS+ for Studies για εισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες, imichal@nured.auth.gr , +30 2310 991208
Κωνσταντίνα Δογάνη : ERASMUS+ for Studies για εξερχόμενους/ες φοιτητές/τριες, kdogani@nured.auth.gr , +30 2310 991297

Μαρία Παπανδρέου: ERASMUS+ for Placement, mpapan@nured.auth.gr, +30 2310 995096
Μαρία Μπιρμπίλη: ERASMUS International, mmpirmpi@nured.auth.gr, +30 2310 991273

Π.Τ.Δ.Ε.:

Συντονιστές: Δ. Ζάχος, Χ. Τουρτούρας & Ι. Παπαδόπουλος 

Γραμματεία ERASMUS Τ.Ε.Π.Α.Ε.: Τσολακοπούλου Χ., 2310995048, info@eled.auth.gr