Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής

Το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής στην Παιδαγωγική Σχολή έχει ως στόχο την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής όλων των φοιτητών και φοιτητριών της Παιδαγωγικής Σχολής στην εκπαιδευτική ζωή στο πανεπιστήμιο. Στους στόχους του είναι, επίσης, η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προώθησης  διαλόγου και δραστηριοτήτων στην Παιδαγωγική Σχολή σε θέματα διακρίσεων, κοινωνικών προκαταλήψεων, κοινωνικού αποκλεισμού, ψυχοκοινωνικής υγείας των νέων και  πρόληψης, εθελοντισμού κ.ά.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του το Κ.Ε.Π. ανέπτυξε μια σειρά δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών ηλεκτρονικής πρόσβασης στην πληροφόρηση και στη γνώση (δυνατότητα εκτύπωσης κειμένων σε γραφή Braille, δυνατότητα απτικής και ακουστικής ανάγνωσης του διαδικτύου στο  γραφείο του Κ.Ε.Π., ψηφιοποίηση του μεγαλύτερου τμήματος των προτεινόμενων διδακτικών συγγραμμάτων του Π.Τ.Δ.Ε. κ.α.)
  • Παροχή ολοκληρωμένης στήριξης και συντονισμένης πληροφόρησης σε ζητήματα σπουδών (πρακτικές ασκήσεις, πρόγραμμα εξεταστικής, μεταπτυχιακά προγράμματα,  σίτιση, στέγαση κ.λ.π). Σύσταση τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης και δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας
  • Ίδρυση για το Π.Τ.Δ.Ε. του Παρατηρητηρίου Ροής Φοιτητών /τριών ειδικών κατηγοριών, δηλ μια βάσης δεδομένων από το 2000 - 2012 για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί με το 3% ή αργότερα με το 5% (υπολογίζεται το διπλάσιο διάστημα περάτωσης σπουδών από το προβλεπόμενο)
  • Έκδοση ενημερωτικού εντύπου σχετικά με τη λειτουργία του Κ.Ε.Π. και διάθεσή του τόσο στην Παιδαγωγική Σχολή όσο και στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας
  • Διασύνδεση και συνεργασία με όλους τους σχετικούς φορείς εντός και εκτός του Α.Π.Θ. και ιδιαίτερα με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων για προώθηση κοινωνικών ζητημάτων

Ωράριο λειτουργίας: Παρά τις αντίξοες συνθήκες (μη απόσπαση εκπαιδευτικών, ελάχιστο μόνιμο προσωπικό), η Παιδαγωγική Σχολή αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του Κέντρου στη δημιουργία ενός ενταξιακού Πανεπιστημίου κατέβαλε κάθε προσπάθεια για τη συνέχιση της λειτουργίας του για το τρέχον ακαδημαικό έτος (2016-17).   To Γραφείο του Κ.Ε.Π. βρίσκεται εντός της Βιβλιοθήκης της Σχολής, στο 2ο όροφο.

Για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του τηλεφωνείστε στην τηλεφωνική γραμμή  εξυπηρέτησης του Κ.Ε.Π. ή στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης.

Eπικοινωνία:

Hλεκτρονική διεύθυνση: accessline@educ.auth.gr
Tηλέφωνο εξυπηρέτησης φοιτητριών και φοιτητών: +30 2310 991295.

Εικονική παρουσίαση του ΚΕΠ (2014)