Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής

Το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής (Κ.Ε.Π.) στην Παιδαγωγική Σχολή έχει ως στόχος την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής όλων των φοιτητών και φοιτητριών της Παιδαγωγικής Σχολής στην εκπαιδευτική ζωή στο πανεπιστήμιο. Στους στόχους του είναι, επίσης, η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προώθησης  διαλόγου και δραστηριοτήτων στην Παιδαγωγική Σχολή σε θέματα διακρίσεων, κοινωνικών προκαταλήψεων, κοινωνικού αποκλεισμού, ψυχοκοινωνικής υγείας των νέων και  πρόληψης, εθελοντισμού κ.ά.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του το Κ.Ε.Π. ανέπτυξε μια σειρά δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Βελτίωση των συνθηκών ηλεκτρονικής πρόσβασης στην πληροφόρηση και στη γνώση (δυνατότητα εκτύπωσης κειμένων σε γραφή Braille, δυνατότητα απτικής και ακουστικής ανάγνωσης του διαδικτύου στο  γραφείο του Κ.Ε.Π., ψηφιοποίηση του μεγαλύτερου τμήματος των προτεινόμενων διδακτικών συγγραμμάτων του Π.Τ.Δ.Ε. κ.α.)
  • Παροχή ολοκληρωμένης στήριξης και συντονισμένης πληροφόρησης σε ζητήματα σπουδών (πρακτικές ασκήσεις, πρόγραμμα εξεταστικής, μεταπτυχιακά προγράμματα,  σίτιση, στέγαση κ.λ.π).
  • Σύσταση τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης και δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας
  • Ενισχυτική διδασκαλία φοιτητών και φοιτηριών της μουσουλμανικής μειονότητας
  • Διασύνδεση και συνεργασία με όλους τους σχετικούς φορείς εντός και εκτός του Α.Π.Θ. και ιδιαίτερα με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων για προώθηση κοινωνικών ζητημάτων

 To Γραφείο του Κ.Ε.Π. βρίσκεται εντός της Βιβλιοθήκης της Σχολής, στο 2ο όροφο.

Κατά το ακαδημαικό έτος 2017-18 θα λειτουργεί Δευτέρα και Πέμπτη, 10:00 -14:00.

Eπικοινωνία:

Hλεκτρονική διεύθυνση: accessline@educ.auth.gr
Tηλέφωνο εξυπηρέτησης φοιτητριών και φοιτητών: +30 2310 991295.

Σύντομη παρουσίαση του ΚΕΠ (2017)