Κυλικείο

Στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής, στο ισόγειο, λειτουργεί το κυλικείο της Σχολής.

Ώρες λειτουργίας: 8:00 έως 18:00