Κυλικείο

Στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής, στο ισόγειο, λειτουργεί το κυλικείο της Σχολής.

Ώρες λειτουργίας από Δευτέρα - Παρασκευή: 7:30 έως 15:30

Κατά την περίοδο λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, το Κυλικείο λειτουργεί Σάββατο: 8:00 έως 15:00