Κυλικείο

Στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής, στο ισόγειο, λειτουργεί το κυλικείο της Σχολής.

Ώρες λειτουργίας από Δευτέρα - Παρασκευή: 7:30 έως 14:00