Νησίδα

Η Νησίδα Υπολογιστών της Παιδαγωγικής Σχολής λειτουργεί από το 2004 και δημιουργήθηκε από το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (Κ.Υ.Τ.Π.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Ιδρυματικό Έργο Προμήθειας Εξοπλισμού των Εργαστηρίων Πληροφορικης του ΑΠΘ). Κατά διαστήματα, ο εξοπλισμός της Νησίδας εκσυγχρονίζεται με την οικονομική υποστήριξη της Κοσμητείας της Σχολής καθώς και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος.

Η Νησίδα έως τις 10 Μαρτίου 2014 βρισκόταν στον 3ο όροφο του Πύργου και διέθεται 10 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Με απόφαση της Κοσμητείας, η Νησίδα μεταφέρθηκε σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στον 1ο όροφο και επεκτάθηκε μετά την παραχώρηση 13 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Συνολικά διαθέτει 23 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για ατομική και ομαδική μελέτη, συνδεδεμένους στο διαδίκτυο καθώς επίσης δύο εκτυπωτές, δύο σαρρωτές και ένα πολυμηχάνημα.

Δικαίωμα πρόσβασης στη Νησίδα έχουν οι προπτυχιακές/οί και μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ες καθώς και οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισσες. Για την πρόσβαση στη Νησίδα απαιτείται λογαριασμός e-mail του Α.Π.Θ, ο οποίος αποκτάται από τον/ην ενδιαφερόμενο/η με την προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος του/της στην υπηρεσία του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης).

Όσοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη Νησίδα μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (internet), να εκτυπώνουν δωρεάν εργασίες (10 - 15 σελίδες) καθώς επίσης να αποθηκεύουν και να αντιγράφουν δεδομένα σε CD ή σε usb.

Ωράριο Λειτουργίας

Η Νησίδα λειτουργεί καθημερινά τις ακόλουθες ώρες:

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 19:30.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2310 991203 & 995041

Κατά τις θερινές διακοπές, τις ημέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις (άδεια του προσωπικού), η Νησίδα λειτουργεί με διαφορετικό ωράριο, το οποίο ανακοινώνεται έγκαιρα στις Ανακοινώσεις της Γραμματείας του παρόντος ιστοτόπου.

Προσωπικό

Το προσωπικό της Νησίδας αποτελείται από τους κ.κ.:

  • Παυλίδη Αθανάσιο, υπάλληλο του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  • Πριμεράκη Γιώργο, Διοικητικό υπάλληλο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

nisidapaidagogikis(at)educ.auth.gr

 

Για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Νησίδας, Ακαδημαικού Ετους 2019-20, πατείστε εδώ.

Σύντομη παρουσίαση της Νησίδας (2018-19)

Ετήσιος απολογισμός λειτουργίας της Νησίδας Η/Υ της Παιδαγωγικής Σχολής 2017-2018

Ετήσιος απολογισμός λειτουργίας της Νησίδας Η/Υ της Παιδαγωγικής Σχολής 2018-2019