Λειτουργία Γραμματείας Κοσμητείας την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

Την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 λόγω εργασιών συντήρησης ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης τάσης θα υπάρξει διακοπή ρεύματος και συνεπώς διακοπή δικτύου στον Πύργο Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ όπου στεγάζεται η Γραμματεία της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής (βλ. https://it.auth.gr/el/authTickets/view/2021070202)

Η εξυπηρέτηση για την ημέρα αυτή θα γίνει αποκλειστικά εξ αποστάσεως (μέσω email ή τηλεφώνου).