Ενημέρωση για τη διά ζώσης λειτουργία της Παιδαγωγικής Σχολής: Δευτέρα 11 Οκτωβρίου

Η Παιδαγωγική Σχολή επιστρέφει σε κανονική ακαδημαϊκή λειτουργία με διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, μετά από 19 μήνες εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για την ασφάλεια όλων μας θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί/ές στην τήρηση των μέτρων, όπως ορίζονται από τις σχετικές εγκυκλίους.
Παρακάτω δείτε την ενημέρωση που σας αφορά:

Article file: