Παρατηρητήρια / Κέντρα

Το  Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης - Digital Earth είναι ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό Κέντρο που σκοπό έχει να προάγει τη διδασκαλία της γεωγραφίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση στα ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα και την αξιοποίησή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης - Digital Earth

Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνεται στις αναγνωρισμένες πανεπιστημιακές μονάδες και ερευνητικά κέντρα του Ιδρύματος. Σχετικός σύνδεσμος: https://www.auth.gr/units/19809