Εργαστήρια / Κέντρα

 

Α. Στην Παιδαγωγική Σχολή λειτουργει Συμβουλευτική Υπηρεσία για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Β.

Στα Τμήματα της Παιδαγωγικής Σχολής λειτουργούν συνολικά έξι (6) θεσμοποιημένα Eργαστήρια:

 

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης λειτουργούν τρία (3) Eργαστήρια:

Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης
  Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία, Ε.Μ.Α.Γ.Ε.Κ
 

 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση, EΠΕρΕφΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης λειτουργούν τρία (3) Eργαστήρια:

 

 

Εργαστήριο Ψυχολογίας & Εκπαίδευσης του παιδιού, ΨΥΧΗ
  

Εργαστήριο Έρευνας της Κοινωνικής Ετερότητας & της Διά Βίου Μάθησης, Ε.Ε.Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.

   Εργαστήριο Εκπαίδευσης & Έρευνας στις Τεχνολογίες Μάθησης, Εκ.Ε.Τε.Μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το  Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης - Digital Earth είναι ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό Κέντρο που σκοπό έχει να προάγει τη διδασκαλία της γεωγραφίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση στα ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα και την αξιοποίησή τους.

Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης Digital Earth ιδρύθηκε στις 08/6/12 από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Digital Earth για τη Γεωγραφική Εκπαίδευση που εδρεύει στο Salzburg της Αυστρίας και η ίδρυσή του εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ στις 29/8/12. Στις 5/4/14 το Κέντρο έγινε δεκτό ως μέλος του ICA-OS Geo Lab Network (International Cartographic Association – Open Source Geospatial Foundation) και της δράσης Geo for All. Πρόκειται για Ένωση με μέλη πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο που εξειδικεύονται στην ψηφιακή χαρτογραφία. Στις 29/4/14 εγκρίθηκε η συμμετοχή του Κέντρου ως μέλος στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) του ΑΠΘ.

Τα γραφεία του Κέντρου βρίσκονται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου 29. Ιδρυτής και υπεύθυνος για τη λειτουργία του Κέντρου είναι ο καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε., κ. Νίκος Λαμπρινός.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης - Digital Earth

Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνεται στις αναγνωρισμένες πανεπιστημιακές μονάδες και ερευνητικά κέντρα του Ιδρύματος. Σχετικός σύνδεσμος: https://www.auth.gr/units/19809