Χώροι Στάθμευσης

 

Στον προαύλιο χώρο του κτηριακού συγκροτήματος της Παιδαγωγικής Σχολής επί της 3ης Σεπτεμβρίου υπάρχει χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης με περιορισμένο αριθμό θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων (συνολικά 62) για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού της Σχολής.

Για την πρόσβασή σας στο χώρο στάθμευσης απαιτείται η προμήθεια σχετικού τηλεχειριστηρίου κατόπιν συμπλήρωσης αίτησης. Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στο Γραφείο της Γραμματείας της Κοσμητείας της Σχολής (3ος όροφος, Γραφ. 301, Πύργος) ή πατώντας εδώ. Η λήψη του τηλεχειριστηρίου γίνεται είτε από την Γραμματεία της Κοσμητείας εφόσον υπάρχει απόθεμα, είτε από σχετικό συμβεβλημένο κατάστημα.
 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν τη συμπληρωμένη αίτηση είναι:

  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (προκειμένου να καταγραφεί ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος).
  • Ταυτότητα (ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο) 

 

Επιπρόσθετα, στο χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης της Παιδαγωγικής υπάρχουν τρεις θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ, οι οποίες βρίσκονται μπροστά από το Λυόμενο κτήριο και αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους/τις κατόχους του ειδικού σήματος αναπηρίας, ανεξαρτήτου ιδιότητας (εργαζόμενοι/ες και φοιτήτριες/ες της Παιδαγωγικής Σχολής), το οποίο θα πρέπει να τοποθετείται σε εμφανές σημείο στο όχημα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτου προβλήματος υγείας και κατόπιν ενημέρωσης της Γραμματείας της Κοσμητείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα οι προαναφερόμενες θέσεις. Σε περιπτώσεις που ορισμένα οχήματα καταλαμβάνουν αδικαιολόγητα τις εν λόγω θέσεις και εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, η Κοσμητεία προχωρά στην αναστολή της άδειας εισόδου τους στο χώρο στάθμευσης της Παιδαγωγικής Σχολής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τέλος, μία θέση στάθμευσης για ΑμεΑ υπάρχει και στο κτηριακό συγκρότημα της Σχολής σην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου 29, μπροστά από το νεοκλασικό κτήριο.

 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την συμπληρωμένη αίτηση για την πρόσβαση στις θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ είναι:

  • Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας για τις προπτυχιακές/ους φοιτήτριες και φοιτητές.
  • Βεβαίωση εγγραφής για τους/ις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες τους/ις υποψήφιους/ες διδάκτορες/ισσες.
  • Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ 
  • Ιατρική Γνωμάτευση

 

Τέλος, ο χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης της Παιδαγωγικής διαθέτει ειδικές κατασκευές για τη στάθμευση μοτοσυκλετών και ποδηλάτων

Για την αυθαίρετη στάθμευση αξιοποιείται το σύστημα ανοικτής φωνητικής κλήσης που διαθέτει η Σχολή.

Σε περίπτωση εγκλωβισμού στον χώρο στάθμευσης, ελλείψει τηλεχειριστηρίου και απουσία φύλακα, η/ο ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Θυρωρείο του κτιρίου Διοίκησης (2310 996928 και 2310 996929).