Μεταπτυχιακές

Στην Παιδαγωγική Σχολή λειτουργούν συνολικά οχτώ (8)  μονοετούς κύκλου μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Στις επιμέρους ιστοσελίδες των Τμημάτων υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την οργάνωση τους, τα κριτήρια εισαγωγής, τα προγράμματα σπουδών, τα ωρολόγια προγράμματα κ.λ.π.

Ειδικότερα, στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης λειτουργούν έξι (6) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος):

  1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής"
  2. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους».
  3. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».
  4. Νέο - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση"
  5. Νέο - Διαϊδρυματικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διδακτική των Μαθηματικών"
  6. Νέο - Διαϊδρυματικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής- Τεχνολογίες Μάθησης"

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης λειτουργεί ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:

  1. Στις Επιστήμες της Αγωγής  με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Κοινωνία, Εκπαίδευση και Παιδαγωγική, β) Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας, γ) Θετικές Επιστήμες και Διακτικές τους.