Μεταπτυχιακές

Στην Παιδαγωγική Σχολή λειτουργούν συνολικά επτά (7)  μονοετούς κύκλου μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Στις επιμέρους ιστοσελίδες των Τμημάτων υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την οργάνωση τους, τα κριτήρια εισαγωγής, τα προγράμματα σπουδών, τα ωρολόγια προγράμματα κ.λ.π.

Ειδικότερα, στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:

Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020, ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 85 του ν. 4485/2017, στο Τμήμα αναμένεται να λειτουργήσουν τα ακόλουθα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

(Στις ιστοσελίδες τους υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την οργάνωση τους, τα κριτήρια εισαγωγής, τα προγράμματα σπουδών, τα ωρολόγια προγράμματα, κ.λ.π.)

1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διά Βίου μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής" ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

2. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Τεχνολογίες Μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής" με συνεργαζόμενα Τμήματα: Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ (επανίδρυση του Διιδρυματικού - Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής- Τεχνολογίες Μάθησης")

3. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής" με συνεργαζόμενο το Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ (επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση») ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Το Τμήμα συμμετέχει στα ακόλουθα Διιδρυματικά - Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα με τίτλο:

  1. Μουσειολογία- Διαχείριση Πολιτισμού με επισπεύδον το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών & Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ και συνεργαζόμενα τα Τμήματα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ και Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019-21 ΕΔΩ
  2. Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών με επισπεύδον το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συνεργαζόμενα τα Τμήματα: Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επιστημών Προσχολικής Aγωγής και Eκπαίδευσης Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019-21 ΕΔΩ  (ανάρτηση στις 26.6.2019)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα υπόλοιπα Μεταπτυχιακά Πρόγραμματα που προσφέρθηκαν στα προηγούμενα έτη θα ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους μετά την αποφοίτηση των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης λειτουργούν δύο Μεταπτυχικά Προγράμματα Σπουδών:

Α. Στις Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση, Κοινωνία και Παιδαγωγική με δύο κατευθύνσεις:

  • Ιστορικοκοινωνική Θεμελίωση της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής
  • Σπουδές για την Αναπηρία

Β. Στις Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης με τρεις κατευθύνσεις:

  • Γλωσσικός Γραμματισμός και Λογοτεχνική Εκπαίδευση
  • Διδασκαλία, Μάθηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
  • Ψηφιακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM)