Εκδόσεις & Πολυμεσικό Υλικό

Η Παιδαγωγική Σχολή έχει επιμεληθεί και εκδόσει κατά καιρούς διάφορα έντυπα και εκδόσεις:

Πολυμεσικό Υλικό Παιδαγωγικής Σχολής & Α.Π.Θ.

  • Η Παιδαγωγική Σχολή μέσα από τα μάτια των φοιτητών/ριών του ΤΕΠΑΕ (1)

  • Η Παιδαγωγική Σχολή μέσα από τα μάτια των φοιτητών/ριών του ΤΕΠΑΕ (2)

 

  • Η Ομάδα "Κουκούλα", φοιτήτριες του ΤΕΠΑΕ, προβάλλει
  • Το Τμήμα Ευρωπαικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προβάλλει....