Έρευνα

Η Παιδαγωγική Σχολή έχει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα, διεθνείς συνεργασίες και διακεκριμένους/ες ερευνητές/ριες. 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα Εργαστήρια και Ερευνητικά Κέντρα της Παιδαγωγικής Σχολής καθώς και το ερευνητικό έργο των μελών των Τμημάτων της Σχολής.