Έρευνα

Η Παιδαγωγική Σχολή έχει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα, διεθνείς συνεργασίες και διακεκριμένους/ες ερευνητές/ριες. 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζεται το ερευνητικό έργο των μελών των Τμημάτων της Σχολής καθώς και τα Ερευνητικά Κέντρα που έχουν ιδρυθεί.